lördag, maj 23, 2009

Vad ska du rösta på i EU-valet?


Jag gjorde DNs EU-valtest och så hör blev resultatet:-)

Det gjorde jag efter att ha läst artikeln om de idiotiska skattereglerna för kooperativ vindkraft i DN enligt detta utdrag:
"Den 15 juni ska riksdagen ta beslut om regeringens klimat- och energiproposition. Med anledning av propositionen har V, MP och S lagt en gemensam motion och flera enskilda som föreslår att riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i inkomstskattelagen så att vindkraftskooperativ inte uttagsbeskattas."

Det avgör ju eller hur?

MatsInga kommentarer: