måndag, november 03, 2003

Granebergsvarvet 2003

Mina kilometertider:
1 km 4.11
2 km 4.04
3 km 4.27
4 km 4.35
5 km 4.32
6 km 4.42
7 km 5.06
8 km 4.40
9 km 5.07
10 km 4.41
11 km 4.50
12 km 5.19
13 km 4.06

Sluttid: 60.21
Klass H40 placering 8

Nästa år så satsar jag på 57 min!

:-))Mats