lördag, januari 08, 2011

Portugal - ett föredöme i förnybar energi

Det är med glädje jag tar del av reportaget om Portugals storsatsning på vindkraft.
Spanien har nyligen dragit ner på sin satsning efter finanskrisen men grannlandet Portugal, som är världsledande när det gäller förnyelsebar energi, gör precis tvärtom.

Se här;
Vindkraft är med dagens elcertifikatregler mycket lönsamt i Sverige och kostar ca 15 MSEK per GW att investera i (på land). Om man räknar med (i goda vindlägen) ca 3 Gwh/år och MW vindkraft i energiproduktion och sen antar ett elpris på 50 öre/kWh och elcertifikat på 20 öre/kWh och slutligen drift mm på 20 öre/kWh så får man en avkastning per år på 1,5 MSEK. Dvs ROI är 10 år!

Inte illa eller hur?


MatsRG
med hjälp av min Iphone
Tänk på att minska koldioxidutsläppen!