fredag, september 04, 2009

FEM GODA SKÄL ATT INTE BYGGA FÖRBIFARTEN

Regeringens väntade beslut att bygga förbifarten innebär i praktiken att de borgerliga partierna väljer att stimulera ökat bilåkande i den region i Sverige som har bäst förutsättningar för att stimulera ökat kollektivtrafikåkande.

Miljöpartiet de gröna har från början motsatt sig förbifarten. Här följer de fem viktigaste skälen:

1) Förbifarten kommer enligt den Stockholmsöverenskommelse Carl Cedershiöld gjorde att öka koldioxidutsläppen med 80 %. Naturvårdsverket anser att Förbifartsprojektet är oförenligt med miljöbalken.

2) Förbifarten slukar 27,5 miljarder kr som i stället skulle kunna användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken.

3) Eftersom nya vägar alstrar mer trafik är Förbifarten ingen lösning på trängselproblemet. Södra länken var full bara några månader efter det att den invigdes.

4) Förbifarten gör luften sämre i Stockholm och ökar hälsoproblemen, särskilt för de barn som växer upp i staden.

5) Förbifarten är ingen förbifart. Den största delen av trafiken på förbifarten beräknas vara trafik inom länet. Mindre än en procent kommer att vara trafik med startpunkt och slutmål utanför länet. Istället kommer förbifarten att utgöra en kraftfull stimulans av den kortväga trafiken.


Mats
med hjälp av min Iphone
Tänk på att minska koldioxidutsläppen!

Inga kommentarer: