tisdag, september 22, 2009

Fyra svenska företag med på Cleantechlista

Fyra svenska energi- och miljöteknikföretag utmärker sig framför alla andra – enligt den mycket ansedda Cleantech Groups och The Guardians nya gemensamma lista Global 100.

Det är:

Chemrec
ChromoGenics Sweden
ClimateWell
Xylophane


Det är mycket hedrande för Sverige att svenska företag är med på denna lista.
Frågan är om inte några till företag skulle tillhöra den listan som t ex Solibro?
Läs mer om andra tillverkare av solceller på Solceller för hemmet.

Inga kommentarer: